Στο παρακάτω σύνδεσμο οι φοιτητές θα βρουν την ανακοίνωση και τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

https://share.uowm.gr/download/1832e884be29521fed7caf5fd285599501ee.html