Παρακαλούνται οι φοιτητές / -τριες που θέλουν να αναλάβουν διπλωματική εργασία να αποστείλουν με email στη Γραμματεία του Τμήματος το 01. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΕ μέχρι τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, για να εγκριθεί η εργασία από τη Συνέλευση του Τμήματος. Το έντυπο θα συμπληρωθεί με ευθύνη του φοιτητή /της φοιτήτριας σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή / την επιβλέπουσα καθηγήτρια.

Ανακοινώνεται ότι οι επόμενες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών θα γίνουν την εβδομάδα από 3 μέχρι 7 Οκτωβρίου 2022. Όσοι φοιτητές / όσες φοιτήτριες είναι έτοιμοι/-ες να παρουσιάσουν παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή / την επιβλέπουσα καθηγήτρια και να αποστείλουν με email στη Γραμματεία του Τμήματος τη 05. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕ μέχρι την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Αναλυτικότερες οδηγίες και τα απαραίτητα έντυπα είναι αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος:

Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου. Για το 2022-2023 οι παρουσιάσεις θα γίνουν περίπου στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Η επόμενη ορκωμοσία προγραμματίζεται για την Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022. Οι φοιτητές / φοιτήτριες που θέλουν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία αυτή, θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022, να έχουν αποστείλει και προσκομίσει στη Γραμματεία:

  1. Συμπληρωμένο το 06.ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕ. Αυτό βρίσκεται στον παραπάνω σύνδεσμο. Θα αποσταλεί υπογεγραμμένο σε φυσική μορφή (με κούριερ ή ταχυδρομικά) και ηλεκτρονικά (με email στη Γραμματεία).
  2. Συμπληρωμένο το 07.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Αυτό βρίσκεται στον παραπάνω σύνδεσμο. Θα αποσταλεί υπογεγραμμένο σε φυσική μορφή (με κούριερ ή ταχυδρομικά) και ηλεκτρονικά (με email στη Γραμματεία).
  3. Αντίτυπο της εργασίας, μετά από τυχόν διορθώσεις, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται περίληψη (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και 4-5 λέξεις κλειδιά (στα ελληνικά και στα αγγλικά). Θα αποσταλεί σε φυσική μορφή (με κούριερ ή ταχυδρομικά) και ηλεκτρονικά (με email στη Γραμματεία).
  4. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή της εργασίας να αποστείλουν συμπληρωμένο το 08.ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕ με email στη Γραμματεία του Τμήματος.
  5. Συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (επισυνάπτεται στη συνέχεια). Θα αποσταλεί υπογεγραμμένη σε φυσική μορφή (με κούριερ ή ταχυδρομικά) και ηλεκτρονικά (με email στη Γραμματεία).
  6. Το αποδεικτικό της κατάθεσης στην Τράπεζα για την εκτύπωση του παπύρου. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.