Στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Ιδρύματός μας αναρτήθηκε η προκήρυξη που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.