Ανακοινώθηκε ο πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων (με αριθ.: 457/28-09-2022) από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ για την Πρόσκληση 201/2021, η οποία αφορούσε τις αιτήσεις για τις 100 Υποτροφίες Στέγης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για τα αποτελέσματα: https://rc.uowm.gr/?p=75564