Ιδιότητα Αναπληρωτής Καθηγητής – Επώνυμη Έδρα ΔΕΗ: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων»
Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μπακόλα & Σιαλβέρα
50100 Κοζάνη
Web site:http://mech.uowm.gr/index.php/staff/330
Επικοινωνία Τηλ: +30 24610 56623
msouliotis@uowm.gr
Εργαστήριο Εργαστηριακή Μονάδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Εμμανουήλ Σουλιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Το 1996 πήρε το πτυχίο του από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το 1999 του αποδόθηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και το 2003 ανακηρύχτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2013 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην επώνυμη έδρα ΔΕΗ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων. Η ερευνητική του δραστηριότητα εντοπίζεται στα εξής αντικείμενα: Ηλιακοί θερμαντήρες νερού, Επίπεδοι και συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες, Ηλιακά Φωτοβολταϊκά συστήματα, Ηλιακά υβριδικά Φωτοβολταϊκά – θερμικά συστήματα, Ηλιακά παθητικά συστήματα, Ανεμογεννήτριες μικρής ισχύος, Οικονομετρική ανάλυση τεχνολογιών Ηλιακής Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (grid parity), Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA). Έχει δημοσιεύσει 29 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 49 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 19 εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων. Έχει λάβει πάνω από 700 ετεροαναφορές και ο δείκτης h (h-index) ανέρχεται σε 15.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Επιλεγμένες, Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

1. M. Souliotis, P. Quinlan, Y. Tripanagnostopoulos, M. Smyth, A. Zacharopoulos, M. Ramirez, P. Yianoulis. “Heat retaining integrated collector storage system with asymmetric CPC reflector”. Solar Energy, Volume 85, Issue 10, pp. 2474-2487, (2011).

2. M. Souliotis, D. Chemisana, Y. G. Caouris, Y. Tripanagnostopoulos. “Experimental study of integrated collector storage solar water heaters”. Renewable Energy, Volume 50, February 2013, pp. 1083–1094, (2013).

3. D. Chemisana, J. Barrau, J. I. Rosell, B. Abdel-Mesih, M. Souliotis, F. Badia. “Optical performance of solar reflective concentrators: A simple method for optical assessment”. Renewable Energy, Volume 57, September 2013, pp. 120–129, (2013).

4. Y. G. Caouris, M. Souliotis. “Examination of top and bottom inlet position in horizontal mantle heat exchanger solar thermosiphonic circuits”. International Journal of Sustainable Energy, Volume 32, Issue 5, pp. 421-433, (2013).

5. M. Souliotis, R. Singh, S. Papaefthimiou, I. J. Lazarus, K. Andriosopoulos. “Integrated Collector Storage Solar Water Heaters: Survey and Recent developments”. Energy Systems, Volume 7, Issue 1, pp. 49-72, (2016).

6. S. Papaefthimiou, M. Souliotis, K. Andiosopoulos. “Grid parity of solar energy: imminent fact or future’s fiction?” Accepted for publication in The Energy Journal, International Association for Energy Economics (IAEE), (2015).

7. R. Singh, I.J. Lazarus, M. Souliotis. “Recent developments in integrated collector storage (ICS) solar water heaters: A review”. Renewable & Sustainable Energy Reviews, Volume 54, pp. 270–298, (2016).