Tolis_evangelos  Τόλης Ευάγγελος
Ιδιότητα  Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
Διεύθυνση  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μπακόλα & Σιαλβέρα
50100 Κοζάνη
Web site: http://www.mech.uowm.gr
Επικοινωνία  Τηλ: +30 24610 56705
Fax: +30 24610 56716
etolis@uowm.gr
Εργαστήριο  Environmental Technology Laboratory (ETL)
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο Ευάγγελος Τόλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιωάννινα το 1972. Το 1990 εισήλθε στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ και ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως διπλωματούχος Χημικός (1996). Στην συνέχεια εκπόνησε την Διδακτορική του Διατριβή στην επιστήμη της Χημείας (1996-2002) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τίτλο: «Μελέτη ενώσεων του Βαναδίου με αμιδικούς υποκαταστάτες: Επίδραση Αξονικών υποκαταστατών στις EPR παραμέτρους ενώσεων του οξοβαναδίου (IV)». Την διετία 2000-2002 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στο Στρατό Ξηράς (Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών) με τον βαθμό του έφεδρου αξιωματικού.

  • Μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα πλαίσια του προγράμματος «Σύνθεση και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός ενώσεων του βαναδίου στις οξειδωτικές βαθμίδες (ΙΙΙ) και (ΙΙ) με πιθανή καταλυτική δράση στον πολυμερισμό αλκενίων» (Επιστημονικός υπεύθυνος Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Καμπανός)
  • Μεταδιδακτορικός ερευνητής-συνεργάτης  του καθηγητή Ανόργανης Χημείας Richard E. Winpenny του Tμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου του Manchester (U.K.), με αντικείμενο: “Synthesis and magnetic properties of molecular and polymeric materials”.
  • Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τομέας  Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας εργαστήριο Οργανομεταλλικής Χημείας με θέμα “Σύμπλοκες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων με εφαρμογή στη ομογενή κατάλυση σε υδατική φάση”. (Επιστημονικός υπεύθυνος  Ερευνητής Β’ Δρ Κώστας Ιωάννης)     (2004-2005)
  • Επιστημονικός   Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στο Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας της Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών (2005-2013)
  • ·Επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Ι. Μπάρτζης)  (2006-2009)

Από το 2009 ως σήμερα, είναι Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Επιλεγμένες, Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

– Monomeric Compounds Containing the cis-[V(=O)(OH)]+ core.

Evangelos J. Tolis, Manolis J. Manos, Anastasios J. Tasiopoulos, Catherine P. Raptopoulou, Aris Terzis, Michael P. Sigalas, Yiannis Deligiannakis, and Themistoklis A. Kabanos ANGEWANDTE  CHEMIE-INTERNATIONAL  EDITION, 2002, 41, 2797-2801.

-Synthesis and Characterization of Iron (III) Phosphonate Cage Complexes.

Evangelos I. Tolis, Madeleine Helliwell, Stuart Langley, James Raftery, and Richard E. P. Winpenny. ANGEWANDTE  CHEMIE-INTERNATIONAL  EDITION, 2003, 42, 3804-3808.

-Monomeric Oxovanadium (IV) Compounds of the General Formula cis-[VIV(=O)(X)(LNN)2]+/0 {X=OH-, Cl-, SO42- and LNN=2,2’-bipyridine (bipy) or 4,4’-di-substituted bipy}. Georgios D. Triantafillou, Evangelos J. Tolis, Yiannis Deligiannakis, Catherine P. Raptopoulou, Michael P. Sigalas,  and Themistoklis A. Kabanos INORGANIC CHEMISTRY, 2004, 43, 79-91.

-A new rhodium complex with a nitrogen-containing bis(phosphine oxide) ligand as an efficient catalyst for the hydroformylation of styrene.

E.I. Tolis, K.A. Vallianatou, F.J. Andreadaki, I.D. Kostas.

APPL. ORGANOMET. CHEM. 2006, 20(5), 335-337.

– Concentrations of VOCs and Ozone in Indoor Environments: a Case Study in Two Mediterranean Cities During Winter Period J.G. Bartzis, C. Michael, S. Michaelidou, D. Missia, D. Saraga, E. Tolis, S. Psoma, C. Petaloti, D. Kotzias, J. M. Barero- Moreno FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2008, 17, 1480-1484

– PAHs Sources Contribution to the Air Quality of an Office Environment: Experimental Results and Receptor Model (PMF) Application

Dikaia E. Saraga, Thomas Maggos, Athanasios Sfetsos, Evangelos I. Tolis, Spyros Andronopoulos, John G. Bartzis and Christos Vasilakos

AIR QUALITY, ATMOSPHERE AND HEALTH, 2010, 3, 225-234.

– Indoor exposure from building materials: A field study.

Dafni A. Missia , E. Demetriou , N. Michael , E.I. Tolis , J.G. Bartzis

ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2010, 44, 4388-4395.

– One-year intensive characterization on PM2.5 nearby port area of Thessaloniki, Greece.

Evangelos I. Tolis, Dikaia E. Saraga, Katerina F. Filiou, Nikolaos I. Tziavos,  Chistos P. Tsiaousis, Athanasios Dinas, John G. Bartzis

Environ Sci Pollut Res, 2015, 22 (9), 6812-6826. DOI 10.1007/s11356-014-3883-7

 

–  On organic emissions testing from indoor consumer products’ use.

J. Bartzis, P. Wolkoff, M. Stranger, G. Efthimiou, E.I. Tolis, F. Maes, A.W. Nørgaard, G. Ventura, K.K. Kalimeri, E. Goelen, O. Fernandes Journal of Hazardous Materials 2015, 285 37–45.

– Concentration and chemical composition of PM2.5 for a one-year period at Thessaloniki, Greece: A comparison between city and port area.

Evangelos I. Tolis, Dikaia E. Saraga, Magdalini K. Lytra, Anastasia Ch. Papathanasiou, Panteleimon N. Bougaidis, Orestis E. Prekas-Patronakis, Ioannis I. Ioannidis, John G. Bartzis

Atmospheric Environment 2015, 113, 197-207.