ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Τμήμα : Μηχανολόγων Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βαθμίδα : Ε.ΔΙ.Π.

Φεκ Διορισμού :  ΦΕΚ τεύχος Γ, Αρ. Φύλλου 524, 9 Ιουλίου 2009. Την εκτέλεση εργαστηριακού και εφαρμοσμένου διδακτικού έργου σε ότι αφορά ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες σε επιστημονικούς υπολογισμούς και ανάλυση δεδομένων με Η/Υ

 mgpolitis@uowm.gr
http://mech.uowm.gr/gr/prosopiko/eedip/17-prosopiko/81-mauricepolitis | http://gr.linkedin.com/in/m
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οκτ. 2001-Ιουν. 2004

Αντικείμενο – Καθήκοντα:  Συνεργάτης Ερευνητής

Θέση – Τίτλος :  Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων

Εκπ. Ίδρυμα – Εταιρία – Τοποθεσία:  ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ, Θεσσαλονίκη

 

Ιουν. 1996-Αυγ. 1997

Αντικείμενο – Καθήκοντα:  Μηχανικός Ανάπτυξης στο τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών της πιλοτικής μονάδας

Θέση – Τίτλος :  Πρακτική άσκηση
Εκπ. Ίδρυμα – Εταιρία – Τοποθεσία:  SmithKline Beecham Research & Development, Biopharmaceuticals Process Development (King of Prussia, Philadelphia, USA).

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
2009

Πτυχίο:  Προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας φυσικοχημικών διεργασιών σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων και άλλα πορώδη μέσα

Τίτλος:  Διδακτορικό
Εκπ. Ίδρυμα – Τοποθεσία:  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

1998

Πτυχίο:  Χημικού Μηχανικού με ειδίκευση (Masters in Engineering) σε Βιοτεχνολογικές διεργασίες

Τίτλος:  Πτυχίο
Εκπ. Ίδρυμα – Τοποθεσία:  Dep. Of Chemical Engineering, University of Surrey, Guildford, UK

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

2010-2016

Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

 

Τίτλος Μαθήματος :  Εισαγωγή στους Η/Υ

 

Πληροφορίες:  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Παν. Δυτικής Μακεδονίας Αυτόνομα από το 2013 | χειμερινό εξάμηνο 2011, υπό την επίβλεψη του Αν. Καθ. Θ. Θεοδουλίδη).  Υπεύθυνος για την πρακτική εφαρμογή με παραδείγματα σε περιβάλλον και γλώσσα προγραμματισμού Matlab στο εργαστήριο Η/Υ χειμερινό εξάμηνο 2010

 

2009-2016

Είδος Μαθήματος: Επιλογής

 

Τίτλος Μαθήματος :  Υπολογιστική Μηχανική

 

Πληροφορίες:  Προσφορά επικουρικού διδακτικού έργου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Παν. Δυτικής Μακεδονίας (χειμερινό εξάμηνο, διδάσκων Αν. Καθ. Ε. Κικκινίδης).  Υπεύθυνος για την πρακτική εφαρμογή με παραδείγματα σε κώδικα Fortran στο εργαστήριο Η/Υ.

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

2004

Είδος Ερευνητικού Προγράμματος: Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα

 

Τίτλος :  G3RD-CT-2002-00785 Simulation Tool for Dynamic Flow Analysis in Foam Filters (STYFF-DEXA)

 

Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός:  Το αντικείμενο μου ήταν ο χαρακτηρισμός φίλτρων κεραμικού αφρού με μεθόδους ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας από SEM και τρισδιάστατη στοχαστική ανακατασκευή των δομών.  Συνεργάστηκα με την AVL LIST GMBH, Gratz, Αυστρία.

 

2003

Είδος Ερευνητικού Προγράμματος: Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα

 

Τίτλος :  IST-2002-38433 Flow Simulations On-Demand Using Grid Computing (FLOWGRID)

 

Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός:  Συμμετοχή στο πρώτο Ευρωπαικό πρόγραμμα δημιουργίας ενός πλέγματος υπερ-υπολογιστών, γεωγραφικά κατανεμημένων (GRID computing) για προσομοιώσεις ρευστομηχανικής μεγάλης κλίμακας

 

2002

Είδος Ερευνητικού Προγράμματος: Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα

 

Τίτλος :  ECSC N.7220-PR/076 Development of Innovative Instrumental Techniques for Coal Combustion (DITEC)

 

Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός:  Διαχείριση έργου και συντονισμός πειραμάτων υπολογισμού φορτίου σωματιδίων αερίων με οπισθοσκέδαση ακτινών laser.  Αναπτύχθηκε κώδικας σε Fortan βασισμένος στη θεωρία του Mie (Βohren & Ηuffman) για την εκτίμηση της κατανομής μεγέθους σωματιδίων με βάση τις μετρήσεις σκέδασης.  Συνεργάστηκα άμεσα με το Centro Nazionale di Ricercha, Roma, Ιταλία

 

2002

Είδος Ερευνητικού Προγράμματος: Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα

 

Τίτλος :  IST-2001-34874 Integrated Material and Information Technologies for Novel Emission Control Systems (IMITEC)

 

Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός:  Διαχείριση έργου και συντονισμός πειραμάτων και θεωρητικών διερευνήσεων με σκοπό την ανάπτυξη ενός αισθητήρα αιθάλης για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρα Diesel.

 

ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
1.1

Application of Simulated Annealing on the study of Multiphase Systems’, Global Optimization: Focus on Simulated Annealing, Edited by Vedran Kordic, ISBN 978-3-902613-33-2, , Politis, M.G., Kainourgiakis, M.E.Kikkinides, E.S & Stubos, A.K. , I-Tech Education and Publishing, Vienna ,  , 2009

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

2.1

Linking pore diffusivity with macropore structure of zeolite adsorbents. Part I: three dimensional structural representation combining scanning electron microscopy with stochastic reconstruction methods 1-16 , March 31 , Kikkinides, E. S.; Politis, M. G. , Adsorption , 10.1007/s10450-013-9544-1, 2013

 

2.2

Linking pore diffusivity with macropore structure of zeolite adsorbents. Part II: simulation of pore diffusion and mercury intrusion in stochastically reconstructed zeolite adsorbents , Kikkinides, E. S.; Politis, M. G. , Adsorption , 10.1007/s10450-013-9545-0, 2013

 

2.3

An evaluation of the UoWM MM5-smoke-CMAQ modelling system for Western Macedonia , Syrakos, A., Sfetsos, A., Politis, M., Efthimiou, G., & Bartzis, J. G. , Hrvatski Meteoroloski Casopis , 43(1) , 88-92 , 2008

 

2.4

A hybrid process-based and stochastic reconstruction method of porous media , Politis, M.G., Kikkinides, E.S., Kainourgiakis, M.E. & Stubos, A.K. , Microporous and Mesoporous Materials , 110(1) , 92-99 , 2007

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

4.1

‘Investigating the Microstructure and Transport Properties relationship of Random Heterogeneous Materials Using Simulated Annealing Techniques’ , Politis, M.G., Kainourgiakis, M.E.Kikkinides, E.S & Stubos, A.K. , 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, 30 June – 2 July 2011 , Athens , , 2011

 

4.2

Υβριδική μέθοδος ψηφιακής ανακατασκευής πορωδών υλικών , Μ. Γ. Πολίτης, Ε. Σ. Κικκινίδης, Μ. Ε. Καινουργιάκης και Α. Κ. Στούμπος, , 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών, 1-2 Νοεμβρίου 2007, (σελ. 32 πρακτικών). , Θεσσαλονίκη , , 2007

 

4.3

Simulation of transport processes in digitized porous media generated by hybrid reconstruction methods , M.G. Politis, M.E. Kainourgiakis, Ε.S. Kikkinides , 2nd International School & Workshop IN-Situ study and Development of processes involving PORous Solids (INSIDE POReS) European Network of Excellence, February 24th-28th 2007 , Thessaloniki , , 2007