I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Eπώνυμο: Μπαλασάς
Όνομα: Κωνσταντίνος
Όνομα Πατέρα: Γεώργιος
Χρονολογία Γέννησης: 10-05-1975
Τόπος Γέννησης: Επανωμή-Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: Σφαγείων 3
57500, Επανωμή-Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μπακόλα και Σιαλβέρα
50 132, Κοζάνη
e-mail: kbalassas@uowm.gr

II. ΣΠΟΥΔΕΣ

Εισήχθη στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το έτος 1995 από το οποίο και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1999 με Βαθμό Λίαν Καλώς. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους έγινε δεκτός στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική” του ίδιου τμήματος το οποίο και ολοκλήρωσε το Σεπτέμβριο του 2001 με μέσο όρο 8,72. Η μεταπτυχιακή διατριβή αποτέλεσε πρωτότυπη επιστημονική εργασία και δημοσιεύθηκε στο International Journal of NonLinear Mechanics. Τον Οκτώβριο του 2001 έγινε δεκτός στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον τομέα “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική” για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: “Αξιοποίηση Εννοιών από την Υλική Μηχανική για Υπολογισμούς στη Μηχανική του Συνεχούς” (Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Καλπακίδης). Τέσσερα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2005 ορκίστηκε διδάκτορας του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το βαθμό “Άριστα”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

III. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το χρονικό διάστημα 1995-2000 έλαβε μια σειρά από υποτροφίες, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με βάση την επίδοση των μαθημάτων του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος. Εν συνεχεία (2002-2005), έλαβε υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής. Το 2009-2010 έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στα πλαίσια του προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας.

IV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και ιδιαίτερα στη μαθηματική διατύπωση και επίλυση προβλημάτων κυρίως από την Μηχανική του Συνεχούς (Μηχανική Στερεού Σώματος και Ρευστομηχανική). Η μελέτη των παραπάνω, όπως για παράδειγμα των προβλημάτων μεταβολής φάσης γίνεται κυρίως μέσα από το πρίσμα της Μηχανικής του Υλικού χώρου. Μεγάλο κομμάτι της ερευνητικής του δραστηριότητας αποτελεί η ανάπτυξη υπολογιστικού κώδικα με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων και κυρίως με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

Μια άλλη περιοχή της ερευνητικής του δραστηριότητας είναι η εύρεση συμμετριών και λύσεων ομοιότητας Διαφορικών εξισώσεων. Ένα πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκε είναι αυτό της μελέτης του οριακού στρώματος που δημιουργείται από την κίνηση μιας επιφάνειας μέσα σε ακίνητο ιξώδες ρευστό υπό την επίδραση ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.

Όσον αφορά το μέχρι σήμερα ερευνητικό του έργο, έχει συνολικά 14 επιστημονικές εργασίες από τις οποίες οι έξι έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μία σε βιβλίο και εφτά έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια. Επίσης, υπάρχουν και 22 ετεροαναφορές στο ερευνητικό έργο.

V. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Από το 2000 μέχρι και σήμερα έχει διδάξει τα προπτυχιακά μαθήματα: “Γραμμική Άλγεβρα”, “Θεωρία Σημάτων & Συστημάτων”, “Μαθηματική Ανάλυση”, “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά”, “Μαθηματική Θεωρία Ελαστικότητας”, “Διακριτά Μαθηματικά”, “Εισαγωγή στην Πληροφορική”, “Κλασσική Μηχανική”, “Mathematica” καθώς και το μεταπτυχιακό μάθημα “Αρχές Πεπερασμένων Στοιχείων-Περιβαλλοντικές Εφαρμογές” στα πλαίσια του οποίου δίδαξε ένα κομμάτι του υπολογιστικού πακέτου “Matlab”. Επίσης, το χρονικό διάστημα 2001-2007 έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα.

V.   ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • K.G. Balassas, V.K. Kalpakides and E.P. Hadjigeorgiou.”Simultaneous solution of momentum and canonical momentum equations”, European Journal of Mechanics A/Solids, Vol. 26 (2007) 887-900,
  • K.G. Balassas, V.K. Kalpakides. “The use of material forces in a 1D phase transition problem”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196 (2007) 2161-2172,
  • V.K. Kalpakides, K.G. Balassas and C.V. Massalas. “Material forces and phase transitions in elasticity”, Archive of Applied Mechanics, Vol. 77 (2006) 135-146,
  • V.K. Kalpakides and K.G. Balassas. “The inverse deformation mapping in the Finite element method”, Philosophical Magazine, 85 (2005) 4257-4275,
  • K. Kalpakides and K. G. Balassas. “Symmetry Groups and Similarity Solutions for a Free Convective Boundary- Layer Problem”, International Journal of Non-Linear Mechanics, 39 (2004) 1659-1670,