Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης

Αγαπητοί φοιτητές Όποιος ανασφάλιστος φοιτητής ενδιαφέρεται να εκδώσει ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, παρακαλούμε να απευθύνεται στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης. Συγκεκριμένα, σας αναφέρουμε συνοπτικά τα ακόλουθα βήματα: Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων ελέγχει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ εάν ο φοιτητής είναι ασφαλισμένος ή όχι. Εάν δεν είναι ασφαλισμένος τότε...