ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Τα μαθήματα της Φυσικής ΙΙ την Τρίτη 5/4/2016 (16:00-18:00) και την Πέμπτη 7/4/2016 (9:00-11:00) δε θα διεξαχθούν λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν στις 14/4/2016 (11:00-13:00) και 21/4/2016 (11:00-13:00).

 

Ο διδάσκων

Εμμ. Σουλιώτης