Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ θα βρείτε στα παρακάτω αρχεία:

1) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΕΣ,

2) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΕΣ

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (Κτίριο Διοίκησης 3ος όροφος , Κοζάνη στην κ. Πεταλωτή Χριστίνα). Καταληκτική ημερομηνία 20-6-2016.