Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες

Οι περισσότεροι από εσάς έχουν λάβει ήδη ηλεκτρονικό μήνυμα για την οργάνωση του φοιτητικού σας συλλόγου, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να εκπροσωπείστε στα διάφορα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. Από τα αυτόματα ηλεκτρονικά μηνύματα που επέστρεψαν στη γραμματεία έγινε φανερό ότι πολλοί δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε και από τη διαδικασία των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Κάποιοι/ες από εσάς δεν είδαν τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας για την προθεσμία των ηλεκτρονικών δηλώσεων ούτε και το ηλεκτρονικό μήνυμα που τους/τις αποστείλαμε και με το οποίο τους /τις ενημερώναμε να προβούν στις ηλεκτρονικές τους δηλώσεις. Το αποτέλεσμα για αυτούς/ές τους/τις φοιτητές/τριες θα είναι να μη μπορέσουν να δηλώσουν μαθήματα και ουσιαστικά να χάσουν το εξάμηνο.

Παρακαλούμε να προσέχετε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας, αλλά και να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, ώστε να μη χάνετε σημαντικές ενημερώσεις για τις σπουδές σας. Τονίζουμε ότι η επικοινωνία με τη Γραμματεία (αιτήσεις, πιστοποιητικά, διευκρινιστικές ερωτήσεις) θα γίνεται κατά βάση ηλεκτρονικά μέσω τους ιδρυματικού σας λογαριασμού (χρησιμοποιείτε το e-mail του Πανεπιστημίου και όχι το προσωπικό σας και σε κάθε μήνυμά σας να αναγράφετε το όνομά σας και το ΑΕΜ σας).

Για όσους δεν ενημερώθηκαν σχετικά με την οργάνωση φοιτητικού συλλόγου, παραθέτουμε παρακάτω το ηλεκτρονικό μήνυμα που έχουμε αποστείλει.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 άρθρου 10 του νόμου 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4076/2012 και το άρθρο 49 του νόμου 4009/2011, μπορείτε να εκπροσωπείστε στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και σε άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Υπενθυμίζουμε πως οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Θα πρέπει να προχωρήσετε τις διαδικασίες ίδρυσης συλλόγου, ώστε να εκλέξετε το διοικητικό συμβούλιο και τους εκπροσώπους σας στα διάφορα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία