Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΦΥΣΙΚΗ Ι

Το μάθημα της Τετάρτης 30/11/2016 (15:00-19:00) αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε διεθνές συνέδριο. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11/12/2016 (14:00-18:00).

 

Ο διδάσκων

Εμμ. Σουλιώτης