Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων (1-7/5/2017) αναλάβαμε να οργανώσουμε μια ανοικτή δράση στην Κοζάνη για τους νέους της τοπικής κοινότητας το Σάββατο 6/5/2017 11:00 με 15:00 με την υποστήριξη του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ., του Eurodesk και του Erasmus+. Η δράση θα περιλαμβάνει ένα αρχικό διαδραστικό και βιωματικό σεμινάριο (11:00-13:30) και στη συνέχεια μια εκδήλωση στην πλατεία της Κοζάνης, ανοικτή προς το κοινό.
Τη φόρμα συμμετοχής στη δράση θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Την περιγραφή της δράσης θα τη βρείτε στα παρακάτω αρχεία: