ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ – Ε. ΤΟΛΗΣ

 9 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές, των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, για το υποχρεωτικής παρακολούθησης εργαστήριο στα πλαίσια του  μαθήματος «Γενική Χημεία» (1ου εξαμήνου) θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16/10/2017 ώρα 15:00-17:00 και την Παρασκευή 20/10/2017 ώρα 09:00-11:00 στο κτίριο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (Αργυροκάστρου 13, 2ος όροφος).

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται σε δύο τμήματα, κάθε Δευτέρα 14:00-16:00 και 16:00-18:00.

* Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.

** Όσοι φοιτητές δεν παρακολουθήσουν το εργαστήριο ΔΕΝ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

*** Όσοι φοιτητές δεν εγγραφούν εγκαίρως δεν θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο.