Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των εισαγόμενων αθλητών στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος για το έτος 2017-2018. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

1) Έντυπη αίτηση την οποία θα παραλάβουν από τη Γραμματεία

2) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης

4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Ημερομηνίες εγγραφών Τετάρτη 08/11/17 μέχρι Δευτέρα 20/11/17

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος