Αναπλήρωση μαθημάτων

Για το 3ο εξάμηνο (Υδατική Χημεία): Δευτέρα 18/12 ώρες 15:00-19:00 στην Αίθουσα 6 (Υπολογιστικό κέντρο όπου θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές εφαρμογές με χρήση υπολογιστών).

Για το 5ο εξάμηνο (Ατμοσφαιρική Ρύπανση): Τετάρτη 20/12 ώρες 15:00-19:00 στην Αίθουσα 6 (Υπολογιστικό κέντρο όπου θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές εφαρμογές με χρήση υπολογιστών).

Από τη Γραμματεία