Αγαπητοί φοιτητές

Από τον ΕΥΔΟΞΟ ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.

Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των
συγγραμμάτων ορίζεται η Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.