Ανακοινώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων για τους φοιτητές του 3ου,  5ου και 7ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την 8η Οκτώβρη και θα ολοκληρωθούν στις 15 Οκτώβρη.

Δε θα δοθεί παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων. Φοιτητής που δεν θα υποβάλλει δήλωση δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

Ο μέγιστος αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων  είναι 10 ανά εξάμηνο.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές στο 4ο και 5ο έτος θα πρέπει να δηλώσουν 8 μαθήματα επιλογής συνολικά και στα δύο έτη εκ των οποίων μέχρι 3 από τα μαθήματα που διατίθενται από τα άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

Το μάθημα του 5ου εξαμήνου “Περιβαλλοντική Γεωλογία” αντικαταστάθηκε από το μάθημα “Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων”.

Από τη Γραμματεία