Αγαπητοί φοιτητές

Η αναπλήρωση του μαθήματος “Τεχνικό Σχέδιο” θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 21/11/18, ώρα 14.00-16.00 στην αίθουσα 1.

Από τη Γραμματεία