Προκήρυξη τεσσάρων ανταποδοτικών υποτροφιών σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.   Αιτήσεις από 02-11-2018 έως 08-11-2018.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ_ΤΜΠ_2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ_ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 105_ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ