Αγαπητοί φοιτητές

Για το μάθημα «Διαχείριση Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων» θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις ως εξής:

Παρασκευή 11-01-19, ώρα 17:00-19:00, Κτίριο Αργυροκάστρου

Παρασκευή 18-01-19, ώρα 17:00-19:00, Κτίριο Αργυροκάστρου

Από τη Γραμματεία