Αγαπητοί φοιτητές

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σχετικό έγγραφο: