Αγαπητοί φοιτητές του πρώην Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΠΔΜ

Όσοι από εσάς επιθυμείτε να ολοκληρώσετε τον πρώτο κύκλο σπουδών σας λαμβάνοντας το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 2 το Ν.4610/07-05-19 διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

  1. Μελετήστε προσεκτικά το Πρόγραμμα σπουδών των Χημικών Μηχανικών που παρατίθεται.
  2. Μελετήστε προσεκτικά τον πίνακα που παρατίθεται με τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Μηχανικών Περιβάλλοντος με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Χημικών Μηχανικών. Διευκρινίζεται ότι από το Πρόγραμμα Σπουδών των Χημικών Μηχανικών θα διατεθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μόνο τα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους καθώς και όσα μαθήματα διατίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών των Μηχανικών Περιβάλλοντος και για τα οποία υπάρχει αντιστοίχιση.
  3. Εφόσον επιθυμείτε την αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών συμπληρώστε και υπογράψτε την αίτηση που παρατίθεται την οποία θα πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλετε ηλεκτρονικά από το ιδρυματικό email σας στο email της Γραμματείας (E-mail: chemeng@uowm.gr) μέχρι 31-07-2019. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση δεν ανακαλείται. Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2461056654 ή 2461056606.