Αγαπητοί φοιτητές, παρακάτω μπορείτε να βρείτε το νέο (τροποποιημένο) πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Το νέο πρόγραμμα εξ’αποστασεως διδασκαλίας ισχύει από την Δευτέρα 30-3-2020

Παρακαλώ να  εγκαταστήσετε στον Η/Υ που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Zoom. Υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθείτε και από κινητό τηλέφωνο, όμως αυτή η επιλογή δε συστήνεται. Στην ιστοσελίδα help.uowm.gr υπάρχουν οδηγίες. Μπορείτε να δοκιμάσετε την πλατφόρμα ZOOM που θα χρησιμοποιηθεί στα εξ αποστάσεως μαθήματα επιλέγοντας από το μενού “ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ZOOM ΦΟΙΤΗΤΩΝ” ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται εκεί. Παρακαλώ να προσέρχεστε στις ψηφιακές τάξεις από την Πέμπτη, σύμφωνα με τα link που θα υπάρχουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, εγκαίρως ώστε να μην δημιουργείται αναστάτωση στην αναμονή. Διατηρείστε το μικρόφωνο και την κάμερα κλειστά. Μπορείτε να σηκώνετε χέρι από το μενού επιλογών ώστε να σας δίνει το λόγο ο Διδάσκων.

Οι διδάσκοντες έχουν λάβει οδηγίες να μην επιτρέπουν την είσοδο στις ψηφιακές τάξεις σε άτομα που δεν δηλώνουν το Ονοματεπώνυμό και το ΑΕΜ τους. Είναι στο χέρι όλων μας και στην ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς στη δύσκολη αυτή περίοδο να δείξουμε ότι η Εκπαιδευτική διαδικασία και η Ακαδημαϊκή λειτουργία προχωρούν και διεξάγονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα προκύψουν τον πρώτο καιρό και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνος μηχανοργάνωσης και δικτύων του πανεπιστημίου μας που μας επέτρεψαν να αρχίσουμε συντεταγμένα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα

Σε περίπτωση που σας ζητηθούν (συνήθως για android/κινητή συσκευή «Meeting ID” αυτά υπάρχουν στο κάτω μέρος του επισυναπτόμενου excel

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τον διαδικτυακό τόπο του τμήματος για τυχόν αλλαγές

#menoumespiti

Δρ. Ζαχαριας Φροντιστής