Αγαπητοί φοιτητές

Λόγω της υγειονομικής κρίσης η σύγκλητος αποφάσισε την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του 2019-20.

Συνοπτικά, από τις δύο εβδομάδες μαθημάτων που χάθηκαν μέχρι να εκκινήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η μία θα αναπληρωθεί μέσα στις διακοπές του Πάσχα ως εξής:
Τα μαθήματα θα συνεχίσουν να γίνονται μέχρι και τη Μ. Τρίτη, 14 Απριλίου 2020.
Στη συνέχεια δε θα γίνουν μαθήματα από τη Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα 21 Απριλίου 2020


Τα μαθήματα θα επανεκκινήσουν την Τετάρτη του Πάσχα 22 Απριλίου 2020.
Με τον τρόπο αυτό, μέσα στις διακοπές του Πάσχα θα γίνουν 5 ημέρες μαθημάτων και έτσι θα αναπληρωθεί η μία από τις δύο εβδομάδες μαθημάτων. Η άλλη θα αναπληρωθεί με παράταση του ακαδημαϊκού εξαμήνου κατά μία εβδομάδα. Έτσι, το εξάμηνο, αντί να ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου 2020, θα ολοκληρωθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020. Όσον αφορά την εξεταστική, οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν εν καιρώ, και με βάση τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν τους επόμενους μήνες.