Επισυνάπτεται η ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Π.Δ.Μ. στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επιπλέον επισυνάπτονται συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις που κρίνονται απαραίτητες για τη διευκόλυνση παντός ενδιαφερομένου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΑΔΕΡΦΟ/Η

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://applications.uowm.gr/ από 25-06-2020 μέχρι 30-07-2020.

Η ηλεκτρονική αίτηση (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την αιτούντα/αιτούσα φοιτητή/φοιτήτρια) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ακριβώς στο παραπάνω συνημμένο, θα αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) αποκλειστικά μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστημιούπολη ΠΔΜ
Κτήριο Φοιτητικών Εστιών
Τ.Κ. 50150- Κοίλα Κοζάνης
Υπόψη: Γεωργίου Γαλάνη
Παναγιώτας Παγκάκου
Χρυσάνθης Σιόγια
Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276

Email: merimna@uowm.gr, ggalanis@uowm.gr, ppagkakou@uowm.gr, csiogia@uowm.gr

Να παρακουθείτε διαρκώς την ανακοίνωση αυτή για οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση.