Ανακοινώνεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών για χορήγηση δωρεάν σίτισης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Συνημμένα θα βρείτε τις οδηγίες για τη διαδικασία της αίτησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την υπεύθυνη δήλωση που θα χρειαστεί να συμπληρωθεί. Η αίτηση κατατίθεται από 10-06-2020 μέχρι και 17-07-2020 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://applications.uowm.gr και τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε μορφή pdf.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΑΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΕΤΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ