Αγαπητά παιδιά, στην πλατφόρμα E-CLASS έχει δημιουργηθεί το μάθημα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Όσοι θα συμμετάσχετε στις εξετάσεις της Φυσικής, είστε υποχρεωμένοι να κάνετε εγγραφή στο μάθημα ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ E-MAILS.

Θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία της εξέτασης με νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα 5/10/2020

Ο Διδάσκων,

Εμμ. Σουλιώτης