Αγαπητοί  φοιτητές,

το μάθημα της Πέμπτης 5/11/2020, “Φυσικές Διεργασίες Ι”, δε θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.

Η διδάσκουσα

Κρέστου Αθηνά