Ανακοινώνεται η έναρξη των δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων  μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ, για το χειμερινό εξάμηνο θα  ολοκληρωθεί  την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Η διανομή των  συγγραμμάτων  θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιανουαρίου 2021 .

https://eudoxus.gr/Students

Η σχετική Υπουργική Απόφαση

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.