Ανακοινώνεται ότι η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Χημικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 με την από απόσταση διαδικασία, στην ψηφιακή αίθουσα τελετών https://zoom.us/my/uowm.ece1

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση για ορκωμοσία και να την αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (chemeng@uowm.gr) μέχρι τις 18-11-2020.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΧΜ