Οι φοιτητές Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμπληρώσουν – τροποποιήσουν τις δηλώσεις των μαθημάτων τους για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από 19-11-2020 μέχρι και 22-11-2020.

Στο ιδρυματικό email έχουν αποσταλεί το Πρόγραμμα Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας και σχετικές οδηγίες για τις δηλώσεις.