Ανακοινώνουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 101178/Ζ1/17-8-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ.

Υποτροφίες_κληρ ΖΩΗ ΣΟΥΤΣΟΥ