Οι φοιτητές που σκοπεύουν να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία στο προσεχές διάστημα και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών θα γίνουν από 27-09-2021 μέχρι και 08-10-2021. Παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν τις ΟΔΗΓΙΕΣ. Η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ΔΕ πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία με email στο chemeng@uowm.gr μέχρι την Παρασκευή 24-09-2021.

Ορκωμοσία προγραμματίζεται για το Νοέμβριο 2021. Θα ακολουθήσει σχετική ενημερωτική ανακοίνωση.

Επισυνάπτονται και τα υπόλοιπα απαραίτητα έντυπα.

03. BΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕ

06. ENTYΠO ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕ

07. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΕ

08. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΕ