Από την Παρασκευή 22/10/2021 έως την Παρασκευή 05/11/2021, θα πραγματοποιηθούν οι δια ζώσης πειραματικές ασκήσεις του μαθήματος της Γενικής και Ανόργανης Χημείας, στο Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανόργανης Χημείας (Κοίλα Κοζάνης).