Διοργάνωση δράσης από τη Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Kοζάνης) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (Μ.Υ.Φ.Ε.Ο.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα, διοργάνωση της «Ομάδας Διερεύνησης Αναγκών Φοιτητών/τριών που Βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού». Η ομάδα αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/2/2022 στις 12μμ με 1μμ. Απεύθυνεται σε φοιτητές/τριες όλων των τμημάτων του ΠΔΜ, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.