Επισυνάπτεται προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. 113901/Ζ1/20-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και του ιδρύματος Al-Azhar Al-Sharif.

Θα βρείτε τα σχετικά αρχεία στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/6784dcd4a1994fd7746ef8b13973c2b16a9f.html