Κατάταξη υποψήφιων πανεπιστημιακών υποτρόφων

Ανακοινώνουμε την αξιολογική κατάταξη των υποψήφιων πανεπιστημιακών υποτρόφων αναφορικά με τις προκηρύξεις των μαθημάτων του Τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2017-18 με γνώρισμα τον αριθμό της αίτησης πρωτοκόλλου τους λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων.

Δείτε την κατάταξη στο συνημμένο αρχείο:Κατάταξη υποψηφίων εκτάκτων διδασκόντων

Από τη Γραμματεία