Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη, 50132
Τηλέφωνο: +30 24610 56606, +30 24610 56654, Fax: +30 24610 56603
E-mail: enveng@uowm.gr