ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποχρεωτικό Μάθημα Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Μαθηματικά 4 2 5
Φυσική Ι 4 1.5 5
Γενική Χημεία 4 1.5 5
Τεχνικό Σχέδιο 5 2 5
Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής 4 1.5 5
Προγραμματισμός για Μηχανικούς 4 1.5 5
Αγγλικά Ι 2 1 2
Σύνολο Μαθημάτων: 7 (27 ωρ.)   Σύνολο ECTS: 32

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποχρεωτικό Μάθημα Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός 4 1.5 5
Φυσική ΙΙ 4 1.5 5
Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση 4 1.5 4
Οργανική Χημεία 4 1.5 4
Αρχές οικονομικής Επιστήμης και Τεχνολογικής Καινοτομίας 3 1.5 3
Στατική 5 1.5 5
Αγγλικά ΙΙ 2 1 2
Σύνολο Μαθημάτων: 7 (26 ωρ.)   Σύνολο ECTS: 28

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποχρεωτικό Μάθημα Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Στατιστική και Πιθανότητες 5 2 5
Δυναμική της Ατμόσφαιρας 4 1.5 5
Μηχανική Υλικών (Αντοχή υλικών και Παραμορφώσεις) 5 2 5
Υδατική Χημεία 4 1.5 6
Αρχές Βιολογίας 3 1.5 3
Θερμοδυναμική 5 2 6
Σύνολο Μαθημάτων: 6 (26 ωρ.)   Σύνολο ECTS: 30

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποχρεωτικό Μάθημα Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Αριθμητική Ανάλυση και Προσομοίωση 5 2 6
Ισοζύγια Μάζας – Ενέργειας 4 1.5 5
Οικολογία 4 1.5 4
Ρευστομηχανική 5 2 6
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία 3 1.5 4
Γεωδαισία (Τοπογραφία και GIS) 5 2 5
Σύνολο Μαθημάτων: 6 (26 ωρ.)   Σύνολο ECTS: 30

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποχρεωτικό Μάθημα Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Υδραυλική 4 1.5 4
Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) 4 1.5 5
Περιβαλλοντική Γεωλογία 3 1.5 3
Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας-Ενέργειας 5 2 5
Εδαφομηχανική 4 1.5 4
Ατμοσφαιρική Ρύπανση 4 1.5 5
Τεχνική Χημικών και βιοχημικών Διεργασιών 5 2 5
Σύνολο Μαθημάτων: 7 (29 ωρ.)   Σύνολο ECTS: 31

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποχρεωτικό Μάθημα Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων 5 2 5
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 5 2 5
Υδρολογία 3 1.5 3
Παράκτια Μηχανική 4 1.5 4
Μηχανική Ποιότητας Αέρα 4 1.5 4
Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας (ΑΠΕ) 4 1.5 5
Ανάλυση Κίνδυνου και Ασφάλεια Μεγάλων Συστημάτων 4 1.5 4
Σύνολο Μαθημάτων: 7 (29 ωρ.)   Σύνολο ECTS: 31

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποχρεωτικό Μάθημα Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Μηχανισμοί και Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτων 4 1.5 5
Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων 5 1.5 5
Οικονομικά Περιβάλλοντος 3 1.5 3
Συστήματα Ελέγχου 5 2 5
Σύνολο Μαθημάτων έως 8 (17 ωρ. από Υ.Μ.)   Σύνολο ECTS: 18

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποχρεωτικό Μάθημα Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Ι 5 2 6
Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων 4 1.5 4
Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης 5 2 5
Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 4 1.5 4
Σύνολο Μαθημάτων έως 8 (18 ωρ. από Υ.Μ.)  Σύνολο ECTS: 19

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 9ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποχρεωτικό Μάθημα Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΙΙ 5 2 15
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 5 1.5 6
Σύνολο Μαθημάτων έως 8 (10 ωρ. από Υ.Μ.)   Σύνολο ECTS: 21

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υποχρεωτικό Μάθημα Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Διπλωματική Εργασία 0 2 30
  Σύνολο ECTS: 30

 

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινών Εξαμήνων
Tίτλος Μαθήματος Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Περιβαλλοντικά Μοντέλα Μεταφοράς Ρύπων 4 1.5 4
Εξυγίανση υδατικών πόρων – Οικολογική μηχανική 4 1.5 4
Διαχείριση Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων 4 1.5 4
Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας 4 1.5 4
Κλιματική Αλλαγή: Επιπτώσεις – Προσαρμογή 4 1.5 4
Έλεγχος Ποιότητας 4 1.5 4
Επιχειρησιακή Έρευνα 4 1.5 4
Τεχνική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία 4 1.5 4
Πολιτική Έρευνας και Επιχειρηματικότητας 4 1.5 4
Περιβαλλοντική Διαχείριση 4 1.5 4

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.

 

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινών Εξαμήνων
Tίτλος Μαθήματος Ώρες Διδασκαλίες Διδακτικές Μονάδες ECTS
Σχεδιασμός και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών 4 1.5 4
Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής 4 1.5 4
Οικονομικά φυσικών πόρων 4 1.5 4
Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης 4 1.5 4
Περιβαλλοντική Γεωτεχνική 4 1.5 4
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων – Ενεργειακή Επιθεώρηση 4 1.5 4
Τεχνική Φυσικών Διεργασιών 4 1.5 4
Αξιοπιστία Συντήρηση και Ασφάλεια Συστημάτων 4 1.5 4
Αποθέματα και Εφοδιαστικές Αλυσίδες 4 1.5 4
Εργαστήριο ΑΠΕ 4 1.5 4
Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά 4 1.5 4
Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων 4 1.5 4

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.