Με βάση τα αποτελέσματα των Γενικών Εξετάσεων καθορίζεται, από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ253/139394/Α5/31-8-2016 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου, χρόνου και της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων είτε με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής» (ΦΕΚ 2774-Β’/2-9-2016).

Ως προθεσμία εγγραφής των εισαχθέντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μετά από συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το νέο ή το παλαιό σύστημα εισαγωγής έχει οριστεί το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016. 

Επισημαίνεται ότι για την πραγματοποίηση της εγγραφής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών. Η γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων που έχει ήδη λάβει με την απόφαση κύρωσης πινάκων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τον πίνακα των επιτυχόντων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Οι ήδη εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες. Τα επιπλέον δικαιολογητικά δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. Θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση τις επόμενες μέρες, με την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ποια συμπληρωματικά δικαιολογητικά απαιτείται να προσκομίσουν.