1. Ολοκληρώθηκε η εγγραφή στο τμήμα;
  Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας. Η γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων που έχει ήδη λάβει με την απόφαση κύρωσης πινάκων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τον πίνακα των επιτυχόντων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Οι ήδη εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες. Τα επιπλέον δικαιολογητικά δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. Θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα ου Τμήματος, με την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ποια συμπληρωματικά δικαιολογητικά απαιτείται να προσκομίσουν.
  Προσοχή: Πρέπει να προσέλθετε στη γραμματεία και να συμπληρώσετε το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή υποχρεωτικά (Ερώτηση 9).
  Στοιχεία τμημάτων: Δείτε την ερώτηση 10
 1. Πώς μπορώ να παραλάβω τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία (http://students.uowm.gr);
  Οι κωδικοί διανέμονται από το τμήμα μηχανογράφησης (Μίγγος Μιχάλης – 2461056607) ή από τη γραμματεία του τμήματος. Δείτε το σχετικό βίντεο για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε αφού παραλάβετε το δελτίο ενεργοποίησης με τους κωδικούς πρόσβασης: https://youtu.be/484y8K27qI8
 2. Αν χρειαστεί του χρόνου να φοιτήσω στη σχολή, θα δημιουργηθεί πρόβλημα αν δεν δηλώσω τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου φέτος;
  Η γραμματεία συμπληρώνει αυτόματα την δήλωση του φοιτητή για το πρώτο εξάμηνο. Πέραν αυτής της δήλωσης για τα επόμενα εξάμηνα ο φοιτητής χρειάζεται να κάνει από μόνος του δήλωση μαθημάτων στη γραμματεία ή με τους κωδικούς του στην ηλεκτρονική γραμματεία (http://students.uowm.gr)
 3. Πώς μπορώ να βγάλω φοιτητικό πάσο (ακαδημαϊκή ταυτότητα);
  Μπορείτε να εκδώσετε φοιτητικό πάσο (ακαδημαϊκή ταυτότητα) μέσω της ιστοσελίδας: http://academicid.minedu.gov.gr/
  Για την υπηρεσία αυτή θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία
 4. Μέχρι πότε μπορώ να πάρω συγγράμματα (βιβλία) και από πού;
  Η διαδικασία απόκτησης συγγραμμάτων γίνεται στην ιστοσελίδα http://eudoxus.gr. Για να έχετε πρόσβαση εκεί χρειάζεστε το username & password το οποίο σας παραδίδεται μέσω του γραφείου μηχανογράφησης (Μίγγος Μιχάλης – 2461056607) με φυσική σας παρουσία στο χώρο του Τμήματος. Τα συγγράμματα διανέμονται συγκεκριμένο διάστημα για κάθε εξάμηνο και αυτό ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του τμήματος.
 5. Αν έχω στείλει τα δικαιολογητικά μου στη γραμματεία, θα χρειαστεί να κάνω κάτι άλλο; Θα χρειαστεί να έρθω στην Κοζάνη αυτοπροσώπως;
  Αν δεν φοιτήσετε, δεν χρειάζεται να έρθετε στην Κοζάνη. Όλα τα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, διαδικασία διαγραφής κλπ) μπορείτε να τα λαμβάνετε μετά από αίτησή σας στα ΚΕΠ ή μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού και του προφίλ σας.
 6. Τι γίνεται με τις μετεγγραφές; Μπορεί να πάρω μετεγγραφή σε άλλο τμήμα; Πρέπει να έρθω στην Κοζάνη;
  Στην Κοζάνη θα χρειαστεί να έρθετε αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα που ξεκινάνε στις αρχές του Οκτωβρίου. Αν δεν παρακολουθήσετε μαθήματα ή αναμένετε να πάτε σε άλλο τμήμα ή αποφασίσετε να ξαναδώσετε εξετάσεις, το μόνο που χρειάζεστε είναι να επιβεβαιώσετε ότι η εγγραφή σας έχει ολοκληρωθεί (Ερώτηση 1) και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του τμήματος για κάποια σχετική ανακοίνωση για τις μετεγγραφές. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία παρατίθενται η σχετική νομοθεσία για το ποιος δικαιούται μετεγγραφή και οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης της εν λόγω φόρμας.
 7. Αν χρειαστεί του χρόνου να φοιτήσω στη σχολή, θα δημιουργηθεί πρόβλημα αν δεν δηλώσω τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου φέτος;
  Πιθανώς θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Για το δεύτερο εξάμηνο θα χρειαστεί να κάνετε δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας (http://students.uowm.gr) (Ερώτηση 2).
 8. Που μπορώ να βρω για να συμπληρώσω το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή;
  Όλοι οι φοιτητές, είτε προσέλθουν και παρακολουθήσουν μαθήματα είτε όχι, οφείλουν να συμπληρώσουν το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή. Αν δεν προσέλθετε καθόλου στην Κοζάνη, μπορείτε να συμπληρώσετε το στατιστικό δελτίο από τον παρακάτω σύνδεσμο και να το στείλετε ηλεκτρονικά ή με fax στη γραμματεία (24610 56603).
  https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp
 9. Έχω καλέσει επανειλημμένα τη γραμματεία και δεν απαντάει κάνεις; Τι μπορώ να κάνω;
  Η γραμματεία είναι υποστελεχωμένη και ειδικά τις ημέρες και τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού με δυσκολία μπορεί να ανταποκριθεί στον αυξημένο φόρτο. Αποφύγετε να καλείτε ώρες εξυπηρέτησης κοινού 11:00 – 13:00. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα ή μπορείτε να στείλετε e-mail στο αντίστοιχο τμήμα. Προτιμήστε την ηλεκτρονική επικοινωνία.
  – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: mech@uowm.gr, ttrigoni@uowm.gr, τηλ. 24610 56600
  – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: enveng@uowm.gr, fkalimeri@uowm.gr, τηλ. 24610 56606
  – Τμήμα Μηχανογράφησης: mmingos@uowm.gr, τηλ. 24610 56607
 10. Τι υπηρεσίες παρέχει το Πανεπιστήμιο και που μπορώ να τις βρώ;
  Δείτε το σχετικό βίντεο για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε αφού παραλάβετε το δελτίο ενεργοποίησης: https://youtu.be/484y8K27qI8 Οι κωδικοί σάς παρέχουν πρόσβαση σε διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως οι παρακάτω: