Οι μόνιμοι εργαζόμενοι που στελεχώνουν το τμήμα, πλην των καθηγητών, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.): Τα μέλη ΕΔΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.

 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.): Τα μέλη ΕΤΕΠ παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Τμήματος, προσφέροντας εξειδικευμένες εργαστηριακές/τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου .