Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκαν τα μέλη της προσωρινή Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ως εξής:

  1. Αρετή Κοντογιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Δ.Μ.,  (Πρόεδρος του Τμήματος)
  2. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Αναπλ. Καθηγητής Π.Δ.Μ., (Αναπληρωτής Προέδρου)
  3. Αντώνιος Τουρλιδάκης, Καθηγητής Π.Δ.Μ.,
  4. Γεώργιος Μαρνέλλος, Αναπλ. Καθηγητής Π.Δ.Μ.,
  5. Γεώργιος Σκόδρας, Αναπλ. Καθηγητής Π.Δ.Μ.

Τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμπληρώνουν: 1 εκπρόσωπος των φοιτητών. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος αποτελείται από το σύνολο των μελών του Μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού που συμμετέχουν στη Προσωρινή Γενική Συνέλευση.