Η Πρακτική Άσκηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τον Νοέμβριο 2017 έως και τον Οκτώβριο 2018.

Οι θέσεις που προσφέρονται για το Τμήμα ανέρχονται σε οκτώ (8). Για την επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην Τμηματική Υπεύθυνη, κα Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη και στο site: https://internship.uowm.gr/enarksi-ypovolis-aitiseon-gia-praktiki-askisi/