Προς τους Φοιτητές

Η εξέταση του μαθήματος “ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ”, 5ου εξαμήνου, μεταφέρεται την Παρασκευή 02/02/2018, 09.00πμ-12.00μμ

Από τη Γραμματεία