Προς τους Φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα “Μηχανική Υλικών”

Τα μαθήματα της Τετάρτης 17/1/2018 και Πέμπτης 18/1/2018 αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία