Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων& Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορείτε να ενημερωθείτε από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου.

Συνημμένα:

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2018-2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018-2019(signed)-

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΕΣ