Το μάθημα της Τετάρτης 14/2 (3-6 μ.μ.) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Για την αναπλήρωση θα βγει νέα ανακοίνωση.

Ο διδάσκων

Γ. Πανάρας